Aardwarmte

Ons huis is gebouwd met aspecten van duurzaam bouwen en wonen

Aardwarmte is de energie die ontstaat door het temperatuurverschil tussen het aardoppervlak en diep in de aarde gelegen warmtereservoirs. Bij ondiepe projecten en lage temperatuur spreekt men van aardwarmte. Deze aardwarmte kan ingezet worden voor de winning van energie. Het wordt gebruikt voor de temperatuurregeling in huis.
Een andere techniek om de ondergrond te gebruiken voor duurzame energieproductie is koude-warmteopslag. Grondwater, vaak op een diepte van zo'n 100 m, wordt opgepompt en 's winters gebruikt als (basis-)verwarming van gebouwen waarna het weer de bodem wordt ingepompt. In de zomer kan het grondwater dienen als koeling.
Aardwarmte kan zowel direct gebruikt worden, bijvoorbeeld om te verwarmen en te koelen, als voor de opwekking van elektrische stroom of in een warmte-krachtkoppeling.

aardwarmtewinning

Isolatie dak, muren, wanden

Een spouwmuur is opgebouwd uit een binnenspouwblad, isolatie, een luchtspouw en het buitenspouwblad.

isolatiehuis

Grijs-water circuit

Grijs water is een verzamelnaam voor licht verontreinigd afvalwater dat afkomstig is van huishoudelijke handelingen. De naam "grijs water" slaat op de kleur die dit water krijgt na verloop van tijd door de zeepresten die dit water bevat. Onder grijs water valt afvalwater dat afkomstig is uit bijvoorbeeld douche, wasmachine en keuken. Water afkomstig van een toilet (zwart water) of hemelwater (regenwater en smeltwater van sneeuw en hagel) behoren niet tot grijs water.
Grijs water kan na behandeling gebruikt worden voor toiletspoeling, wasmachine en tuinbevloeiing.
Het zwembad wordt voor een deel gevoed met hemelwater. Overtollig water loopt via een overloop naar waterfilter, zodat het opnieuw kan worden gebruikt.

grijs_water

Waterzuivering cq waterontharding

Bij ons circulatiebad circuleert het water voortdurend via een zuiveringsinstallatie. Een deel van het water wordt na behandeling afgevoerd en het water wordt aangevuld met vers water. Het is een doorstroomd bassin en het water wordt continu ververst.
Het afgevoerde water gaat naar de zuiveringsinstallatie.
Het zwemwater wordt behandeld zodat het helder en schoon is, vrij van schadelijke stoffen, bacteriƫn, virussen, algen en andere ziekteverwekkers, zodat u er veilig van gebruik kunt maken.

Openhaard

Openhaard